Suýt ăn đòn vỡ răng vì sờ ngực bạn gái đô vật

Suýt ăn đòn vỡ răng vì sờ ngực bạn gái đô vật
Nhận lời giúp đỡ cô gái mở cửa nhưng người yêu của cô lại không nghĩ vậy. Khó có lời giải thích nào hợp lý cho hoàn cảnh như vậy ngoài… chiếc máy quay.Theo laodong.com.vn
07:11 21/11/2015Clip

Có thể bạn quan tâm