Xả Xì Chét: Dòng sông lạ giữa thành phố

Xả Xì Chét: Dòng sông lạ giữa thành phố
Các nhà thám hiểm thật giàu trí tưởng tượng khihọ đưa ra những giả thuyết nghe cao xa. Nhưng thực chất, dòng sông lạ này Việt Nam có quá nhiều luôn.

Theo VTV
02:06 25/02/2016Đẹp

Có thể bạn quan tâm