Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Cơn bão số 10 càn quét bãi biển Sầm Sơn vào trưa nay.

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Sóng "khủng" quần thảo tơi tả bãi biển Sầm Sơn. Clip: Hồng Vĩnh.

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Một người dân ghi lại hình ảnh tan hoang trong bão.

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Nhiều tuyến đường ngập sâu.

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Đường Hồ Xuân Hương ngập mênh mông nước biển

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Bãi tắm C ở Sầm Sơn một đoạn bị sóng đánh vỡ kè chắn.

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong gió bão.

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Sóng dữ dội ở Sầm Sơn.

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Cơn bão số 10 tàn phá kinh hoàng.

Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ
Đời sống: Bão số 10 vào bờ: Bãi biển Sầm Sơn tan hoang trong sóng dữ

Một thanh niên thành phố Sầm Sơn kinh hoàng trước sự công phá của bão

Thu Trà/ Theo Trí thức trẻ

12:14 16/09/2017Đời sống

Có thể bạn quan tâm