10 điều lý thú ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
10 điều lý thú ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

 10 điều lý thú ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

1. Sự tồn tại của Người tuyết: Theo Will Hatton chia sẻ trên trang The Brokeback Packer, bạn bè của anh ở Bhutan tin rằng người tuyết vẫn tồn tại trên những ngọn núi ở quốc gia này. Họ từng nhìn thấy dấu vết của người tuyết. Ảnh: Makemytrip.

 Phúc Chi / Theo Zing
07:13 06/05/2017Du lịch

Có thể bạn quan tâm