Du lịch: 'Đứng hình' trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi
Du lịch: 'Đứng hình' trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-1
Hồ Cenote Dos Ojos, Tulum, Mexico.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-2
Thác Maunawili, Oahu, Hawaii, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-3
Suối Hinatuan, Surigao, Philippines.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-4
Hồ xanh ngọc bích ở Kilkis, Hi Lạp.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-5
Thác Havasu, Grand Canyon, bang Arizona, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-6
Suối Cypress, Vernon, bang Florida, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-7
Hố Dragonara, Mellieha, Malta.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-8
Thác Cummins, Jackson, bang Tennessee, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-9
Thác Lower Lewis, Cougar, bang Washington, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-10
Thác Tarzan, Yona, Guam.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-11
Hồ Santa Rosa Blue, Santa Rosa, bang New Mexico, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-12
Hồ Horseshoe trong vườn quốc gia Jasper, Alberta, Canada.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-13
Hố xanh ở Dwejra, Malta.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-14
Suối Jacob ở Scottdale và Mt. Pleasant,  bang Pennsylvania, Mỹ.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-1
Hồ Dzibilchaltún, Yucatán, México.

Đứng hình trước 16 bể bơi tự nhiên bí mật đẹp không thể tin nổi-2
Đảo Texada, British Columbia, Canada.

Minh Anh/ Theo Dân Việt


06:25 03/10/2017Du lịch

Có thể bạn quan tâm