Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới
Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu New River Gorge, Mỹ.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Gateshead Millennium, Anh.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Verrazano—Narrows, Mỹ.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Infinity, Anh.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu sông Wushan Yangtze, Trung Quốc.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu sông Sidu, Trung Quốc.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Landwasser Viaduct, Thụy Sĩ.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Serreria, Tây Ban Nha.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu vịnh Yokohama, Nhật Bản.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Bixby Creek, Mỹ.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Millau Viaduct, Pháp.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Cổng Vàng, Mỹ.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Octávio Frias de Oliveira, Brazil.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Cize—Bolozon Viaduct, Pháp.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu sông Bắc Bàn, Trung Quốc.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Forth, Scotland.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Margaret Hunt Hill, Mỹ.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Øresund, Đan Mạch và Thụy Điển.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Russky, Nga.

Du lịch: Tròn mắt trước 20 cây cầu có cấu trúc ấn tượng nhất thế giới

Cầu Pont de Normandie, Pháp.

Huy Phong/ Theo Dân Việt

05:00 15/05/2017Du lịch

Có thể bạn quan tâm