Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Nhìn thì thấy cũng tội tội, nhưng mà thực sự xem xong không thể nhịn nổi cười với những con người này.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Này thì cái tội thích "thể hiện" với gái.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Ướt thế chưa đủ, phải ngâm trong nước mới đã.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Vụ tai nạn có cái gì đó sai sai.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Đi đâu vội thế, chờ tôi với chứ.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Ủ uôi, vụ tai nạn này có vẻ "nghiêm trọng".

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Chắc là cô ấy đang luyện "bay" đây mà.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Nào, mình cùng "bay" lên nào.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Không có gì đâu, em chỉ nằm đây nghỉ tí thôi.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Ối giời, vụ "tai nạn" có vẻ nghiêm trọng.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Wow, công nhận anh ấy bay cao thật đấy.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Cái tội này là đi đường mải ngắm gái đây mà.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Sao xe không đi mà lại vứt thế kia?

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Thanh niên thể hiện trước mặt gái và cái kết quá "thốn".

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

"Thể hiện" cho lắm vào để rồi "sấp mặt" thế này đây.

Hài hước: Những vụ tai nạn có gì đó... sai sai

Trước khi ngã cũng phải tạo dáng chụp kiểu ảnh đã.

 

Aí Châu/ Theo Dân Việt

08:23 11/04/2017Hài

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm