Clip: Làm đẹp Sức mạnh của trang điểm. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười

Clip: Làm đẹp Sức mạnh của trang điểm. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười
Làm đẹp Sức mạnh của trang điểm. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cườ

Theo NetlifeTV
04:00 13/08/2017Làm đẹp

Có thể bạn quan tâm