Có thể bạn chưa biết bản hát nhép xuất sắc này của Xuân Bắc.

Có thể bạn chưa biết bản hát nhép xuất sắc này của Xuân Bắc.
Đây chính là bản nhạc chế đầu tiên gây được tiếng vang lớn.

Nguồn: VTV
03:30 03/08/2016Nhạc

Có thể bạn quan tâm