Sao Việt: Gọi điện khi còn chưa mở máy, "nữ hoàng diễn sâu" đích thị là Nguyễn Thị Thành!
Sao Việt: Gọi điện khi còn chưa mở máy, "nữ hoàng diễn sâu" đích thị là Nguyễn Thị Thành!

09:41 18/04/2017Sao Việt

Có thể bạn quan tâm