Truyện cười: Cứ tưởng ông chồng ga lăng

Truyện cười: Cứ tưởng ông chồng ga lăng
Ngày cuối tuần thảnh thơi, Tý hỏi vợ:

Truyện cười:     Cứ tưởng ông chồng ga lăng

10:10 19/02/2017Truyện cười

Có thể bạn quan tâm