Clip: Chỉ nói 1 câu, Đàm Vĩnh Hưng khiến Trấn Thành nghẹn lời khi nói về người thứ 3
Clip: Chỉ nói 1 câu, Đàm Vĩnh Hưng khiến Trấn Thành nghẹn lời khi nói về người thứ 3


Theo Huyền Thanh/Một thế giới
06:59 21/12/2016TV show

Có thể bạn quan tâm