Clip: Nguyên Thụy Bình song ca 'Tôi'

Clip: Nguyên Thụy Bình song ca 'Tôi'
Vũ Cát Tường cùng bé Đào Nguyên Thụy Bình song ca 'Tôi' rất ăn ý.

Nguồn: GĐVN
10:57 29/10/2016TV show

Có thể bạn quan tâm