Các kiểu tóc siêu độc

Tóc cắt theo hình dạng quả cầu disco, đầu ba chỏm...


21-9899-1384507009.jpg?maxwidth=640
22-1219-1384507009.jpg?maxwidth=640
23-3899-1384507009.jpg?maxwidth=640
24-1510-1384507009.jpg?maxwidth=640
25-9021-1384507010.jpg?maxwidth=640
26-8093-1384507010.jpg?maxwidth=640
27-7313-1384507010.jpg?maxwidth=640
28-1820-1384507010.jpg?maxwidth=640
29-1495-1384507010.jpg?maxwidth=640
30-4244-1384507010.jpg?maxwidth=640
31-5590-1384507010.jpg?maxwidth=640
32-2662-1384507010.jpg?maxwidth=640


Theo VNE
Mời các bạn xem clip Ơn giời cậu đây rồi hay nhất

08:20 08/12/2018 Ảnh bựa

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm