Kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/1/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 18/1/2024, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1328-QĐ/UBKTTW ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Tại Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 18/1/2024, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Huỳnh Khánh Toàn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1329-QĐ/UBKTTW ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Nguồn: TTXVN

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/1/2024) đối với ông Trần Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1066-QĐNS/TW ngày 21/12/2023 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18/1/2024), do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1327-QĐ/UBKTTW ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 18/1/2024, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1326-QĐ/UBKTTW ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (18/1/2024).

TTXVN

Link gốc: TTVH