Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch Đà Lạt, mở rộng thành phố gấp 4 lần

Ngày 11/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê duyệt dự toán kinh phí gần 31,5 tỷ đồng để thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Trong đó, gần 27 tỷ đồng là chi phí lập đồ án quy hoạch sau thuế, gần 900 triệu đồng chi phí lập nhiệm vụ và dự toán quy hoạch sau thuế, 500 triệu đồng thuê tổ chức chuyên gia, gần 270 triệu đồng chi phí thu thập tài liệu, hơn 2,7 tỷ đồng cho các chi phí khác như: thẩm định, quản lý, công bố quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng…

Lâm Đồng chi 31,5 tỷ đồng điều chỉnh quy hoạch cho Đà Lạt - Ảnh 1.

Một góc Đà Lạt. Nguồn: TTXVN

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng Lâm Đồng làm chủ đầu tư với thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 12 tháng. Phạm vi ranh giới được lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Lạt, các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà, với tổng diện tích 335.930 ha. Phạm vi nghiên cứu là vùng bán kính ảnh hưởng của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận với cao trình 850 m trở lên. Còn phạm vi nghiên cứu mở rộng bao gồm vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Lâm Đồng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện đồ án theo quy định, sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả, thanh quyết toán kinh phí theo thực tế và đúng quy định hiện hành.

Trước đó, tháng 4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 44 về phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030; trong đó, giai đoạn 2023-2025 sẽ thực hiện việc sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt, mở rộng thành phố này gấp 4 lần so với hiện tại.

Nguyễn Dũng/TTXVN

Link gốc: TTVH