Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phản hồi về thông tin đề thi môn Toán vào lớp 10 'có sạn'

Ngày 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có phản hồi về một số ý kiến cho rằng nội dung bài 5 trong đề thi môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của Thành phố có sai sót về kiến thức Vật lý.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, bài toán đưa ra nội dung liên quan hiện tượng thực tế là quá trình đun để làm sôi nước trong một ấm điện (đồ gia dụng thường được sử dụng trong gia đình). Quá trình khảo sát này chỉ là một giai đoạn ngắn của quá trình đun sôi nước, thời điểm bắt đầu khảo sát (t = 0) không phải là thời điểm bắt đầu quá trình đun nước.

Với các dữ kiện khảo sát được trong quá trình này, về mặt toán học, có thể được mô tả như hình vẽ và bằng một hàm số mà học sinh đã được học trong chương trình. Do vậy, bằng các kiến thức và năng lực toán học (hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất, điểm thuộc đồ thị, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, tính toán,…) học sinh có thể giải quyết được các yêu cầu do đề bài đặt ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi về đề thi môn Toán vào lớp 10 công lập - Ảnh 1.

Thí sinh trước giờ làm bài thi tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1). Ảnh: TTXVN phát

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định và hướng dẫn chấm thi, các trường hợp học sinh có lời giải khác với hướng dẫn chấm nhưng hợp lý đều được xem xét và đánh giá.

Trước đó, ngày 8/6, trên các diễn đàn mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng đề thi Toán trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh có "sạn". Theo đó, bài 5 của đề thi có một số sai sót về mặt bản chất của Vật lý, cụ thể: Đề cho công suất P cùng với đơn vị đi kèm là W, các hệ số a,b trong công thức P= at + b phải có đơn vị tương ứng là W/s và W. Nếu đáp án hoặc lời giải của học sinh chỉ cho số mà thiếu đơn vị là không đúng.

Bên cạnh đó, nếu hiểu tìm thời gian t tính từ t = 0 để P (t) = 105W, dữ kiện "đun sôi nước" gây hiểu lầm, không liên quan đến bài toán. Nếu vẫn giữ cách hiểu là tìm thời gian để đun sôi nước với công suất 105W nảy sinh ra nhiều rắc rối.

Đề viết đun sôi nước với công suất cố định là gây hiểu lầm, vì thiếu các dữ kiện nhiệt độ bắt đầu, khối lượng nước, nhiệt dung riêng của nước. Hơn nữa, giải theo hướng này, không liên quan gì đến hàm P (t) đã cho mà chỉ áp dụng tính công W = P.t = 105.t và giải phương trình Q = W và tìm ẩn t. Mặt khác, vì công suất P (t) thay đổi theo thời gian t, nên cần thực hiện tính theo công thức tích phân, tuy nhiên kiến thức tích phân nằm ngoài chương trình và dữ kiện 105 W trở nên mơ hồ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023 - 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày 6 - 7/6 với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh thi vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp sẽ thi thêm một môn tương ứng. Kỳ thi này có hơn 96.000 thí sinh dự thi, để chọn 77.000 em vào lớp 10 của 114 trường Trung học Phổ thông công lập của Thành phố.

Thu Hoài/TTXVN

Link gốc: TTVH