Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Mặc dù đã có một số chuyến lưu diễn K-pop đạt doanh thu kỷ lục trong vài năm qua, nhưng thực tế có rất nhiều tour diễn trong thập kỷ qua hoặc thậm chí lâu hơn nằm trong số những tour diễn có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Dưới đây là Top 10 tour diễn K-pop đạt doanh thu cao nhất, được tính từ năm 2009 cho đến năm 2023.

10. Permission To Dance On Stage của BTS

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

(Các) năm: 2021-2022

Số buổi diễn: 11

Số lượng tham dự: 458.145

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 41.649

Giá vé trung bình: 164 USD

Tổng doanh thu: 75.138.456 USD

9. Ready To Be của Twice

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 2.

Năm: 2023

Số buổi diễn: 28 (trong tổng số 49, vẫn đang tính)

Số lượng tham dự: 596.956

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 21.320

Giá vé trung bình: 132 USD

Tổng doanh thu: 78.954.813 USD

8. The Wings của BTS

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 3.

Năm: 2017

Số suất diễn: 40

Số người tham dự: 550.000

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 13.750

Giá vé trung bình: 156 USD

Tổng doanh thu: 86.000.000 USD

7. Alive Galaxy của Big Bang

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 4.

Năm: 2012-2013

Số buổi diễn: 48

Số lượng tham dự: 767.287

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 15.985

Giá vé trung bình: 121 USD

Tổng doanh thu: 92.770.023 USD

6. The Secret Code: 4th Live của TVXQ

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 5.

Năm: 2009

Số suất diễn: 26

Số người tham dự: 550.000

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 21.154

Giá vé trung bình: 169 USD

Tổng doanh thu: 93.200.000 USD

5. 0.TO.10 của Big Bang

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 6.

Năm: 2016-2017

Số buổi diễn: 24

Số người tham dự: 1.009.000

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 42.042

Giá vé trung bình: 104 USD

Tổng doanh thu: 104.517.716 USD

4. Time: Live của TVXQ

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 8.

Năm: 2013

Số buổi diễn: 18

Số người tham dự: 890.000

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 49.444

Giá vé trung bình: 124 USD

Tổng doanh thu: 110.000.000 USD

3. MADE của Big Bang

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 9.

Năm: 2015-2016

Số suất diễn: 66

Số người tham dự: 1.321.096

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 20.017

Giá vé trung bình: 111 USD

Tổng doanh thu: 147.192.512 USD

2. Love Yourself: Speak Yourself của BTS

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 10.

Năm: 2018-2019

Số suất diễn: 62

Số lượng tham dự: 1.930.642

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 31.139

Giá vé trung bình: 128 USD

Tổng doanh thu: 246,512,484 USD

1. Born Pink của Blackpink

Top 10 chuyến lưu diễn K-pop có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Ảnh 11.

Năm: 2022-2023

Số buổi diễn: 61 (trong tổng số 66)

Số người tham dự: 1.578.618

Số vé bán trung bình mỗi buổi diễn: 25.879

Giá vé trung bình: 178 USD

Tổng doanh thu: 281.033.955 USD

Phúc Quyên (theo Koreaboo)

Link gốc: TTVH