Hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội

Tối 30/9/2023, diễn ra hiện tượng trăng thu hoạch, là trăng Rằm gần nhất với ngày Thu phân hằng năm (thời điểm kết thúc mùa Hè và bắt đầu mùa Thu). 

Đây cũng là siêu trăng cuối cùng xuất hiện vào năm 2023.

Hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 1.

Siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 2.

Siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 3.

Hình ảnh siêu trăng lúc 24h ngày 30/9 tại Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 4.

Siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 5.

Hình ảnh siêu trăng lúc 24h ngày 30/9 tại Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 6.

Hình ảnh siêu trăng lúc 24h ngày 30/9 tại Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Hình ảnh tuyệt đẹp về siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 7.

Siêu trăng cuối cùng của năm 2023 trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

TTXVN

Link gốc: TTVH