Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xử lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn 6716/BGTVT-TTCNTT gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hỗ trợ xử lý website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, trên mạng Internet xuất hiện nhiều website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe (https://gplx.gov.vn) do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm ảnh hướng đến uy tín của Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải đã có các văn bản gửi các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ ngăn chặn và xử lý website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe. Đến nay, các website giả mạo đã được các Bộ ngăn chặn, xóa bỏ kịp thời. Tuy nhiên, trên mạng Internet vẫn tiếp tục xuất hiện các website giả mạo khác có giao diện, nội dung tương tự với Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xử lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe - Ảnh 1.

Bộ GTVT khẳng định Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe tại địa chỉ: https://gplxgovn.vn và https://gplxgov.com.vn.

Để người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý các website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe tại địa chỉ: https://gplxgovn.vn và https://gplxgov.com.vn.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị 2 bộ nói trên rà soát các website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên mạng internet và có biện pháp ngăn chặn các website giả mạo tương tự có thể xuất hiện trong tương lai; đồng thời chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an các địa phương, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quản lý website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên địa bàn các địa phương.


TTXVN

Link gốc: TTVH