Bắc Ninh: Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới tăng 2,8 lần

Nhiều năm qua, kinh tế Bắc Ninh đang hội nhập sâu rộng, các hoạt động đều chịu sự tác động mạnh từ bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, nhất là sản xuất, xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, đơn hàng, tiêu thụ sản phẩm...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối tháng 11- 2023 Bắc Ninh thu hút đầu tư nước ngoài tăng gấp 2,8 lần về số dự án cấp mới, tăng gấp 3,3 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Cụ thể đã cấp mới 349 dự án (tăng gấp 2,8 lần) với tổng vốn 1.057 triệu USD (tăng gấp 3,3 lần); điều chỉnh vốn 149 dự án, vốn điều chỉnh tăng 593 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 61 lượt trị giá 22 triệu USD; chấm dứt hoạt động 59 dự án. Lũy kế, đã cấp đăng ký đầu tư cho 2.109 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 24.941 triệu USD.

Bắc Ninh: Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới tăng 2,8 lần - Ảnh 1.

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành nối thị xã Thuận Thành và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh minh họa: Thanh Thương

Về thu hút đầu tư trong nước, cấp mới 22 dự án (giảm 55,1% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.592 tỷ đồng (giảm 71,7%); cấp điều chỉnh 86 dự án, trong đó có 25 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 652 tỷ đồng; thu hồi 16 dự án. Lũy kế, đã cấp đăng ký 1.550 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn 258.448 tỷ đồng.

Toàn tỉnh thành lập mới 3.190 doanh nghiệp (tăng 30,8%) với tổng vốn 32.265 tỷ đồng (tăng 61,2%) và 1.168 đơn vị trực thuộc; 302 doanh nghiệp giải thể (tăng 3,8%); 1.837 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 32,3%); 835 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 7,6%). Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 18.048 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn 356.734 tỷ đồng và 5.516 đơn vị trực thuộc.

Năm 2023, Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương, đơn vị nhằm nâng cao vị thế của tỉnh; tăng cường các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh thăm, làm việc và tham dự các Hội nghị, sự kiện xúc tiến đầu tư tại Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc... Tổ chức thành công chuỗi các sự kiện trong Chương trình gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023; Chương trình Gặp gỡ Bắc Ninh - Nhật Bản.

Nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương, đơn vị thông qua việc ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh; ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; thành lập “Tổ công tác đặc biệt” và 5 tổ chuyên gia giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

VT

Link gốc: TTVH