Cơ sở chế biến cá da trơn, tôm sẽ bị hạn chế tiêu hao năng lượng?

Theo Dự thảo của Bộ Công Thương, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho sản phẩm cá da trơn là 1.130kWh/tấn sản phẩm cá tương đương và 2.115 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương giai đoạn đến hết năm 2025.


Bộ Công Thương đang soạn Dự thảo Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản giai đoạn đến hết năm 2025 và 2026 – 2030 đối với các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm.

Theo đó, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho sản phẩm cá da trơn là 1.130kWh/tấn sản phẩm cá tương đương và 2.115 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương giai đoạn đến hết năm 2025. Trong 4 năm tiếp theo, định mức tiêu hao năng lượng sản phẩm cá da trơn là 909 kWh/tấn cá tương đương và sản phẩm tôm là 1.709 kWh/tấn tôm tương đương.

Cơ sở chế biến cá da trơn, tôm sẽ bị hạn chế tiêu hao năng lượng?

Nếu Dự thảo được thông qua, cơ sở chế biến thủy sản phải đảm bảo suất tiêu hao năng lượng không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng trên.

Nếu suất tiêu hao năng lượng của cơ sở chế biến thủy sản đang hoạt động cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn được quy định, cơ sở đó phải thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo quy định trên.

Cơ sở chế biến cá da trơn, tôm sẽ bị hạn chế tiêu hao năng lượng?

Cơ sở chế biến cá da trơn, tôm sẽ bị hạn chế tiêu hao năng lượng?

Cơ sở chế biến cá da trơn, tôm sẽ bị hạn chế tiêu hao năng lượng?

Ngoài ra, suất tiêu hao năng lượng của các dự án đầu tư mới không được vượt quá định mức tiêu thụ năng lượng trên.

Cơ sở chế biến cá da trơn, tôm sẽ bị hạn chế tiêu hao năng lượng?

Cơ sở chế biến cá da trơn, tôm sẽ bị hạn chế tiêu hao năng lượng?

Thông tư này được áp dụng đối với các cơ sở chế biến cá da trơn và tôm có quy mô từ 300 tấn/năm trở lên và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Các cơ sở có tổng sản lượng sản phẩm tôm và cá da trơn dưới 90% tổng sản lượng các sản phẩm không thuộc phạm vi đánh giá của Thông tư này.

Thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng của đối tượng đánh giá là một năm, Dự thảo cho biết.

Theo Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số 

Clip: Công ty Thái Tuấn lôi kéo người tham gia như thế nào? 


09:10 19/09/2018Kinh tế

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm