Nhiều thay đổi trong điều chỉnh tín dụng tiêu dùng

Để hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển lành mạnh, các chuyên gia khuyến nghị cần phải giảm lãi suất cho vay.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng phát triển tài chính tiêu dùng là xu hướng chung trên toàn thế giới và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.


Trên thực tế, nhu cầu vay vốn của bộ phận người có thu nhập thấp và trung bình thấp rất lớn. Báo cáo của NHNN tính tới cuối năm 2017 cho thấy, tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trong nền kinh tế đã tăng gấp 4,8 lần, từ khoảng 230.000 tỉ đồng năm 2012 lên 1,1 triệu tỉ đồng.


Nhiều thay đổi trong điều chỉnh tín dụng tiêu dùng

Nhu cầu vay tiêu dùng hiện nay rất lớn.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng phát triển tài chính tiêu dùng là xu hướng chung trên toàn thế giới và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.


Trên thực tế, nhu cầu vay vốn của bộ phận người có thu nhập thấp và trung bình thấp rất lớn. Báo cáo của NHNN tính tới cuối năm 2017 cho thấy, tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trong nền kinh tế đã tăng gấp 4,8 lần, từ khoảng 230.000 tỉ đồng năm 2012 lên 1,1 triệu tỉ đồng.


Nhiều thay đổi trong điều chỉnh tín dụng tiêu dùng

Nhu cầu vay tiêu dùng hiện nay rất lớn.

12:00 12/06/2018Kinh tế

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm