0 kết quả phù hợp với từ khóa "ăn trộm điện thoại còn nhắn tin xin mật khẩu"
Tên trộm hài hước: đã ăn trộm điện thoại còn nhắn tin xin mật khẩu với cả trăm nghìn đồng
25-11-2017 10:49

Tên trộm hài hước: đã ăn trộm điện thoại còn nhắn tin xin mật khẩu với cả trăm nghìn đồng

Đã tự tiện trộm mất điện thoại của người ta rồi thì thôi "Chị im đi", ấy vậy mà tên trộm hài hước này lại còn ngây thơ đi xin chính chủ mật khẩu với cả trăm nghìn đồng.