0 kết quả phù hợp với từ khóa "tre tap noi"
Trẻ bị chậm nói - cách giao tiếp với trẻ giúp con biết nói sớm, phát âm chuẩn
25-12-2017 22:12

Trẻ bị chậm nói - cách giao tiếp với trẻ giúp con biết nói sớm, phát âm chuẩn

Theo chuyên gia thời gian giao tiếp tích cực là không phụ thuộc bao lâu bạn giao tiếp với bé mà là bao nhiêu thời gian bạn làm bé vui, ngạc nhiên, phản ứng...