Truyện cười: Hai kiểu áo...

Một ông quan lớn đến hiệu thợ may may một cái áo thật sang để tiếp khách. Biết quan xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ may hỏi:

 

Truyện cười: Dân giần quan...

 


 

 

 

Truyện cười: Dân giần quan...

 


 

 

 

Có hai anh lính hầu hạ quan lâu ngay, thấy quan đã ác lại hay ăn tiền, cứ có việc vào cửa quan là y như bị đánh đập tàn tệ, đến lúc xì tiền ra mới thôi.

 

Một hôm, rỗi rãi, hai anh ngồi kháo chuyện với nhau, nói xấu quan. Một anh bảo:
- Ác thế thì có ngày dân nó quật lại cho mà xem!

 

Quan quán quạt chi quàn quan

 

Dân dấn dận chi dần dân Quan là quan, quan quàn dân

 

Dân là dân, dân giần quan.

 

Chẳng ngờ quan đi qua nghe được trợn mắt hỏi:

 

- Bay nói gì thế?

 

Anh kia nói chữa:

 

- Bẩm quan, con bảo: “Quan quản dân, dân… cần quan. Không có quan thì ai cai trị dân”.

 


Theo Truyencuoihay

05:50 12/12/2017Truyện cười

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm