Truyện cười ngắn: Cô gái không thể đáp ứng yêu cầu của bà vợ ghen tuông

Một cô gái rầu rĩ than với bạn:

Truyện cười ngắn: Cô gái không thể đáp ứng yêu cầu của bà vợ ghen tuông