Truyện cười: Trả ơn con lợn

Có hai anh kết nghĩa đèn sách. Một anh gặp may thi đỗ, ra làm quan, liền trở mặt. Bạn đến thăm nhiều lần, lần nào cũng cho lính ra bảo, khi thì ngài giấc, ngài ngơi, khi thì ngài bận việc công không tiếp. Năm bảy phen như thế, anh này giận lắm.

 

Có hai anh kết nghĩa đèn sách. Một anh gặp may thi đỗ, ra làm quan, liền trở mặt. Bạn đến thăm nhiều lần, lần nào cũng cho lính ra bảo, khi thì ngài giấc, ngài ngơi, khi thì ngài bận việc công không tiếp. Năm bảy phen như thế, anh này giận lắm.

Một hôm, anh ta mua một con lợn, quay vàng, để lên mâm bưng tới. Lính lê vào bẩm, một lát trở ra, niềm nở mời vào.

Vào đến nơi, quan chào hỏi vồn vã rồi sai lính lệ mang trầu ra mời. Anh ta cầm lấy miếng trầu, đút vào miệng con lợn, vái nó mấy vái mà rằng.

- Tao giả ơn mày! Nhờ mày tao mới lại lọt vào đến cửa quan để nhìn lại mặt bạn cũ!

Truyện cười: Trả ơn con lợn

 

Truyện cười: Điều tra

 

 

 

Trung uý tập hợp đơn vị lại và hỏi:

 

- Trước khi nhập ngũ, trong số các anh, ai từng uống rượu?

 

- Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng binh nhì Brarin mới bước ra khỏi hàng.

 

- Tốt lắm! Anh đi uống rượu với tôi đi. Còn tất cả đi nhổ cỏ.Có thể bạn quan tâm: Nẫu ruột với những anh cẩu hài hước
Theo Truyencuoihay

 

 

07:15 04/12/2017Truyện cười

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm