Đố bạn phân biệt được ảnh thật hay Photoshop

Hãy xem những tấm hình dưới đây và cho biết đâu là ảnh chụp, đâu là sản phẩm dựng bằng Photoshop.

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 1

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 2

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 3

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 4

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 5

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 6

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 7

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 8

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 9

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 10

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 11

Đố bạn phận biệt được ảnh thật hay Photoshop

Ảnh 12

Hết rồi, xem bao đoán đúng được bao nhiêu ảnh nào?

Đáp án:

Ảnh thật: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12.

Ảnh Photoshop: 2, 5, 8, 9, 11.Theo VnexpressHết hồn với thánh Photoshop xử lý ảnh thẻ siêu đỉnh

11:04 02/01/2016Đẹp

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm