Những biển giao thông hài hước

Nghệ sĩ đường phố người Pháp, Clet Abraham đã âm thầm dán thêm hình người lên các biển giao thông.

Những biển giao thông hài hước

Để thay đổi một biển giao thông này, Clet Abraham chỉ cần khoảng 30 giây. Ông cho biết, mục đích thay đổi những biển hiệu là đem lại niềm vui cho người đi đường. Tuy nhiên, ông muốn những người tham gia giao thông chấp hành biển hiệu gốc, không làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước

Ảnh hài 

Theo VNE

Mời các bạn xem clip Ơn giời cậu đây rồi cực hay

Những biển giao thông hài hước

Để thay đổi một biển giao thông này, Clet Abraham chỉ cần khoảng 30 giây. Ông cho biết, mục đích thay đổi những biển hiệu là đem lại niềm vui cho người đi đường. Tuy nhiên, ông muốn những người tham gia giao thông chấp hành biển hiệu gốc, không làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước
Những biển giao thông hài hước

Ảnh hài 

Theo VNE

Mời các bạn xem clip Ơn giời cậu đây rồi cực hay

10:20 07/12/2018Ảnh bựa

Tin mới cập nhật

Có thể bạn quan tâm